Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Danh sách Giảng viên, Bác sỹ Khoa Y Dược

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BÁC SỸ KHOA Y DƯỢC

 Giảng viên cao cấp

STT

Họ và tên

Bộ Môn 

Liên Hệ 

1

Nguyễn Thanh Hải 

 

 

2

Đinh Đoàn Long 

 

 

3

Phạm Trung Kiên 

 

 

4

Phạm Như Hải 

 

 

5

Lê Thị Luyến 

 

 

6

Nguyễn Thúy Vinh 

 

 

7

Đào Thị Dung 

 

 

8

Dương Thị Ly Hương

 

 

 Giảng viên

STT

Họ và tên

Bộ Môn 

Liên Hệ 

1

Trần Thị Tôn Hoài

 

 

2

Vũ Thị Thơm

 

 

3

Phạm Thị Hồng Nhung

 

 

4

Phạm Thị Hồng Nhung

 

 

5

Nguyễn Xuân Bách

 

 

6

Bùi Thị Xuân

 

 

7

Mạc Đăng Tuấn

 

 

8

Vũ Ngọc Hà

 

 

9

Huỳnh Thị Nhung

   
10 Chu Dũng Sĩ    
11 Hoàng Nam Hùng    
12 Trương Quang Vinh    
13 Phạm Văn Đếm    
14 Bùi Thị Thu Hoài    
15 Phan Minh Đức    
16 Phạm Dương Hiếu    
17 Trương Thị Mai Anh    
18 Đỗ Thị Thu Hương    
19 Nguyễn Như Đua    
20 Nguyễn Lê Hoa    
21 Nguyễn Tuấn Sơn    
22 Nguyễn Thị Thanh Bình    
23 Nguyễn Hữu Tùng    
24 Dương Hải Thuận    
25 Bùi Thanh Tùng    
26 Vũ Đức Lợi    
27 Lê Thị Thu Hường    
28 Trịnh Ngọc Dương