Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Mẫu đơn phúc khảo bài thi năm 2018

Mẫu đơn phúc khảo bài thi là mẫu đơn sử dụng cho sinh viên có thắc mắc về điểm thi của mình. Nếu sau một kì thi, bạn thấy có một hoặc một số môn mình làm tốt nhưng không đạt điểm như mong muốn, thì bạn có thể làm đơn gửi lên Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Y Dược để được xem xét chấm lại một lần nữa. Trung tâm xin gửi tới anh chị sinh viên mẫu đơn như sau :