Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Các đối tác trong nước

CÁC BỆNH VIỆN

TT
Đối tác
1
2
3
4
Bệnh viện Nhi Trung ương
5
6
7
8
9
Bệnh viện Da liễu Hà Nội
10
11
12
13
14
15
Bệnh viện 198 Bộ Công an
16
17
Bệnh viên Tâm Thần Trung Ương I
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Yên

  CÁC CÔNG TY DƯỢC

TT
Đối tác
1
2
3
4
Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim
5
6
7
8

 CÁC ĐỐI TÁC KHÁC

TT
Đối tác
1
2