02422475888

Đào tạo liên tục

Thông báo V/v nghỉ tết dương lịch năm 2022

Thông báo V/v nghỉ tết dương lịch năm 2022

Thông báo V/v nghỉ tết dương lịch năm 2022
Hướng dẫn đăng ký nhận bằng bản scan, bản công chứng (của trường)

Hướng dẫn đăng ký nhận bằng bản scan, bản công chứng (của trường)

Hướng dẫn đăng ký nhận bằng bản scan, bản công chứng (của trường)
Thông báo V/v học trực tuyến đối với sinh viên Khóa 6

Thông báo V/v học trực tuyến đối với sinh viên Khóa 6

Thông báo về việc học trực tuyến đối với sinh viên Khóa 6
Thông báo đăng ký thi lại, thi cải thiện năm học 2020-2021

Thông báo đăng ký thi lại, thi cải thiện năm học 2020-2021

Thông báo đăng ký thi lại, thi cải thiện năm học 2020-2021
Thông báo về việc học trực tuyến sau nghỉ hè

Thông báo về việc học trực tuyến sau nghỉ hè

Thông báo về việc học trực tuyến sau nghỉ hè
Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến

Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến

Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến
Thông báo nghỉ hè năm 2021

Thông báo nghỉ hè năm 2021

Thông báo nghỉ hè năm 2021 và thời gian bắt đầu học trở lại
Biểu mẫu phản hồi web tra cứu điểm dành cho học sinh, sinh viên

Biểu mẫu phản hồi web tra cứu điểm dành cho học sinh, sinh viên

Biểu mẫu phản hồi web tra cứu điểm dành cho học sinh, sinh viên