02422475888

Thông báo

Thông báo nghỉ hè năm 2021 và thời gian bắt đầu năm học 2021-2022

Thông báo nghỉ hè năm 2021 và thời gian bắt đầu năm học 2021-2022

Thông báo nghỉ hè năm 2021 và thời gian bắt đầu năm học 2021-2022
Thumbnail

TB nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên Khoa Y Dược hệ chính quy học kỳ I năm học 2018 - 2019

Khoa Y Dược ĐHQGHN thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 -2019 đối với sinh viên hệ chính quy của Khoa Y Dược như sau
Thumbnail

TB nộp hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho s/v Khoa Y Dược hệ chính quy học kỳ I năm học 2018 -2019

Khoa Y Dược ĐHQGHN thông báo việc thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ chính quy của Khoa Y Dược như sau: