0969961111

Tin đào tạo

Thumbnail

Tuyển sinh hệ đào tạo liên thông cao đẳng - đại học

Tuyển sinh hệ đào tạo liên thông cao đẳng - đại học
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2018 – 2019

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2018 – 2019

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2018 – 2019
Hướng Dẫn Xác nhận nhập học kỳ tuyển sinh năm 2018

Hướng Dẫn Xác nhận nhập học kỳ tuyển sinh năm 2018

Hướng Dẫn Xác nhận nhập học kỳ tuyển sinh năm 2018
Tuyển sinh lớp" Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu" khóa 18

Tuyển sinh lớp" Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu" khóa 18

Tuyển sinh lớp" Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu" khóa 18
Tuyển sinh lớp" Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu" khóa 17

Tuyển sinh lớp" Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu" khóa 17

Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu khóa 17 tại Khoa Y Dược - ĐHQGHN
Tuyển sinh lớp Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ Laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu khóa 16

Tuyển sinh lớp Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ Laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu khóa 16

Khoa Y Dược tuyển sinh lớp “Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ Laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu khóa 16" như sau: