Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Trường CĐ Công thương Việt Nam được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao bằng khen