Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Kỷ niệm 10 năm thành lập trường, đón nhận bằng khen của BLĐTB&XH, khai giảng năm học 2021-2022

Kỷ niệm 10 năm thành lập trường, đón nhận bằng khen của BLĐTB&XH, khai giảng năm học 2021-2022

của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

Địa điểm: Hội trường tòa nhà An & Huy, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Thời gian: 

- Ngày: 03/11/2021

- Bắt đầu từ 08:00 kết thúc vào 11:30

Địa chỉ: 
Hộ trường, toàn nhà An & Huy, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Thời gian bắt đầu: 
Thứ tư, 3 Tháng 11, 2021 - 08:00
Thời gian kết thúc: 
Thứ tư, 3 Tháng 11, 2021 - 11:30