02422475888

Trường CĐ Công thương Việt Nam được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao bằng khen